Suomen tympöslajisto

Lajimäärä Suomessa
Lajiston ryhmittely

Määrittäminen mikroskoopin avulla
Katsaus kirjallisuuteen

Lajimäärä Suomessa

Käsitys Suomen tympöslajistosta perustuu äskettäin ilmestyneeseen Euroopan monografiaan (Beker ym. 2016) sekä olemassaolevaan sekvenssitietoon. Vanhempi kirjallisuus ei enää ole ajan tasalla ja samalla osa vanhemmista määrityksistä pielessä. Tämä on syytä huomioida, kun lajien havaintotietoja selaa.

Tympösiä on tunnistettu Suomesta noin 30 lajia. Monografian painopiste on ollut läntisessä Euroopassa, joten voi olettaa, että Suomen lajimäärä on hieman suurempi kuin tällä hetkellä tiedetään. Sekvenssein varmistettuja vertailunäytteitä Suomesta on niukasti ja vain pieni osa sekvensoiduista näytteistä on tuoreeltaan kunnolla dokumentoitu: etenkin valokuvia on turhan vähän. Näin ollen lajeista ja niiden ekologiasta jyvälle pääseminen ei tapahdu kovin nopeasti. Lajien oppimiseksi hyvin dokumentoidut keräykset ovat todella tarpeen.

Lajiston ryhmittely

Tympöslajien sukulaisuussuhteista on saatu hyvä käsitys. Lajit on jaoteltu sektioihin ja alasektioihin. Nämä ovat luonnollisia lähisukuisten lajien ryhmiä. Jaottelusta on hyötyä opettelussa ja tunnistamisessa, koska lähisukuiset lajit muistuttavat toisiaan monin tavoin.

Tässä on lueteltu vain ne ryhmät, joihin kuuluu Suomesta tunnistettuja lajeja. Suomenkielisiä nimiä näillä sektioilla ja alasektioilla ei ole. Myös osa lajeista on vielä vailla suomenkielistä nimeä.

sektio Hebeloma — tummalakitympönen ja lähilajit
sektio Velutipes — pisamatympönen ja lähilajit
sektio Sinapizantia — sinappitympönen
sektio Sacchariolentia — simatympönen ja lähilajit
sektio Theobromina — suklaatympönen
sektio Naviculospora
sektio Scabrispora — kaakaotympönen, oluttympönen ym.
sektio Syrjense — syrjäntympönen
sektio Dedudata – alasektio Hiemale
sektio Denudata – alasektio Clepsydroida — haurastympönen ja lähilajit
sektio Denudata – alasektio Crustuliniformia — kalvastympösryhmä ja lähilajit

Mika Toivonen 17.4.2020. Last update: 1.3.2021