Tietoa hankkeesta

Sieniatlas-kansalaistiedehanke kerää tietoa sienilajien levinneisyydestä, elinympäristövaatimuksista ja uhanalaisuudesta. Haluamme edistää sieniharrastusta ja lajintuntemusta ja innostaa kaikkia sienistä kiinnostuneita ilmoittamaan havaintonsa.

Sieniatlaslomakkeen kautta ilmoitetut havainnot tallentuvat Suomen Lajitietokeskuksen tietojärjestelmään. Havaintotietoja voivat hakea niin harrastajat kuin tutkijat. Samalla voi hakea ja tarkastella tietoja myös museoihin tallennetetuista sieninäytteistä.

Järjestämme ympäri Suomea koulutusta, jossa harrastajat oppivat lajistotiedon keräämisessä tarvittavia taitoja: havaintojen kirjaamista maastossa, näytteen keruuta ja tallentamista museonäytteeksi, havaintojärjestelmän käyttämistä. Atlasleireillä sieniammattilaiset ja harrastajat yhdessä kartoittavat sienilajistoa, keräävät näytteitä maastosta ja tallentavat ne tietokantaan. Tiedotamme tällä sivustolla tulevista koulutuksista.

Sieniatlas-hanke on Koneen säätiön rahoittama. Hanketta koordinoivat Jyväskylän yliopiston tiedemuseo, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Oulun yliopiston kasvimuseo, Turun kasvimuseo ja Suomen sieniseurat. Sieniatlas-asiantuntijat tarkastavat ilmoitettuja havaintoja ja auttavat havaintojen määrityksessä. Heiltä voi tarvittaessa kysyä lisätietoja ja heille voi lähettää näytteitä määritettäväksi.

MIKSI?

Sienet on huonosti tunnettu, mutta monimuotoisuuden suojelun kannalta keskeinen eliölajiryhmä. Helposti löydettävissä olevat sienten itiöemät kertovat ympäristön muutoksista asioita, joita ei välttämättä muiden lajiryhmien avulla havaita, ainakaan yhtä ajoissa tai selvästi. Sienten avulla pystytään arvioimaan useiden uhanalaisten biotooppien suojeluarvoja. Tähän tarvitaan luotettavaa ja kattavaa tietoa sienilajeista, niiden levinneisyydestä ja kasvupaikoista.

Luotettavien sienihavaintojen tekeminen on haastava prosessi ja sisältää useita vaiheita, joissa harrastaja tarvitsee tukea: Miten havainto pitää dokumentoida ja miten mahdollinen sieninäyte tallentaa? Mitä asioita havaintopaikalla pitäisi huomioida?

Sienilajeja on paljon eikä lajien erottaminen toisistaan ole helppoa. Monien sieniryhmien kohdalla lajien tuntemus ja osaaminen ovat pitkälle edenneiden harrastajien harteilla. Haluamme tukea sieniharrastusta ja kouluttaa uusia osaajia.