Kasvupaikkatiedon kirjaaminen

Monien sienilajien kasvupaikoista tiedetään kovin vähän. Sieniatlaksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on kerätä lisää tietoa sienilajien elinympäristöistä. Sieniatlaslomakkeella voi ilmoittaa, millaiselta kasvupaikalta ja kasvualustalta havainto on tehty.

  • Valokuvan sienen elinympäristöstä voi liittää lomakkeelle. Tämä on suositeltavaa, kuva kertoo elinympäristöstä paljon.
  • Kasvualustan ilmoittamiseen voi käyttää Kasvualusta-valikkoa.
  • Puulla kasvavista lajeista voit kirjata kasvualustapuun lisätiedot, puun lahoasteen ja  puulajin. Nämä valikot voit valita lomakkeelle havaintorivin oikeassa laidan sinitaustaisen, valkoisen ratas-ikonin takaa.

KUOLLEEN MAAPUUN LAHOASTELUOKITUS:

Maapuun lahoasteet ovat 1-5:

  1. Kova, tuore tai melko tuore puu. Yleensä kuorellinen runko, jossa on mahdollisesti vain pystypuuston epifyyttejä (esim. sormipaisukarve). Puukko tunkeutuu puuhun vain muutaman millimetrin. Myös kaatuneet kelot kuuluvat tähän luokkaan, jos niiden puu ei ole alkanut vielä lahota.
  2. Melko kova, pintaosasta hieman lahonnut, yleensä vielä kuorellinen puu. Epifyyttejä vähän. Puukko tunkeutuu puuhun 1 – 2 cm.
  3. Melko pehmeä, puolilaho puu. Kuori on repeillyt ja osittain irronnut. Paikoin epifyyttejä saattaa olla melko runsaasti. Puukko tunkeutuu puuhun melko helposti 3 – 5 cm.
  4. Pehmeäksi lahonnut, yleensä kuoreton runko. Epifyyttikasvusto on runsasta, mutta ei yleensä peitä koko runkoa. Sammal- ja jäkäläkasvustot ovat usein laajoja. Puukko tunkeutuu puuhun kahvaa myöten.
  5. Lähes maatunut, jopa sormin hajoava maapuu, joka on yleensä täysin epifyyttien peittämä ja erottuu metsämaasta vain kohoumana. Rungon peittona on paljon metsämaan sammalia (esim. seinäsammal, kerrossammal), jäkäliä (esim. poronjäkälät) ja varpuja.