Opettele tunnistamaan pikku-ukonsieniä ja ilmoita havaintosi!

Pikku-ukonsienet ovat pienikokoisia, mutta aika helposti tunnistettavia sieniä. Suomesta tunnetaan hieman yli 20 pikku-ukonsienilajia. Useimmat lajit ovat harvinaisia ja havainnot lajeista ovat tarpeen. Ilmoita havaintosi!

Suurin osa pikku-ukonsienilajeista kasvaa metsissä, mutta osa suosii avoimia paikkoja, joten pikku-ukonsieniä voi tavata myös niityiltä, pihamailta ja teiden varsilta. On monia lajeja, jotka tunnetaan huonosti. Havainnot ovat tarpeen, jotta lajien yleisyys, levinneisyys ja kasvupaikkavaatimukset voidaan arvioida paremmin.

Pikku-ukonsienten suvun ja lajien esittely.