Yli 40 uutta havaintoa koralliorakkaasta!

Sieniatlas etsintäkuulutti koralliorakkaan (Hericium coralloides) syksyllä 2019. Kiitos kaikille havaintonsa ilmoittaneille! Syksyn aikana kuvallisia, varmistettuja laji.fi-lomakkeilla ilmoitettuja havaintoja kertyi 45 ja lisäksi yksi museokokoelmanäyte.

Havaintoja tehtiin ympäri Suomea Ahvenanmaalta aina Sodankylään saakka (Kuva 1). Etelä- ja Keski-Pohjanmaalta sekä Lapista on edelleen vähänlaisesti havaintoja, mutta muuten koralliorakasta esiintyy havaintojen perusteella suuressa osaa maata. Vuonna 2019 ensimmäiset havainnot saatiin elokuun lopulta ja viimeinen tehtiin marraskuussa Ahvenanmaalla. Havaintoja kertyi eniten syyskuussa (Kuva 2).


Kuva 1. Havainnot koralliorakkaasta laji.fi-sivustolta. A) Vuonna 2019 tehdyt varmistetut havainnot koralliorakkaasta. Havaintoja on yhteensä 46. B) 1886-2019 tehdyt havainnot ja museonäytteet koralliorakkaasta. Havaintoja on yhteensä 335.

Sieniatlas-hankkeen aikana koralliorakashavaintojen määrä on kasvanut selvästi. Kansallisissa tieteellisissä kokoelmissa koralliorakasnäytteitä on vuosilta 1886-2015 noin 200. Sieniatlas-hanke käynnistyi vuonna 2016, jonka jälkeen järjestelmään on talletettu 75 varmistettua, kuvallista havaintoa. Vuonna 2019 havaintoja ilmoitettiin etsintäkuulutuksen ansiosta selvästi eniten (Kuva 3).

Kuva 2. Koralliorakkaan varmistettujen kuvallisten havaintojen ja museokokoelmanäytteen jakautumien eri kuukausille.

Kuva 3. Koralliorakkaan varmistetut kuvalliset havainnot sekä museoiden kokoelmanäytteet vuosina 2010-2019.