Opettele tunnistamaan haapalahopuun sieniä ja ilmoita havaintosi!

Sieniatlas-kansalaistiede­hanke kannustaa jättämään havaintoja haapalaho­puulla kasvavista sieni­lajeista. Esittelemme tässä haavalla kasvavia sienilajeja ja -ryhmiä: kääpiä, orvakoita, helttasieniä, haarakkaita ja kotelosieniä. Havainnot muillakin puulajeilla kasvavista sienistä ovat toki tarpeen!

Laho­puiden sieni­lajisto on hyvin moni­muotoinen. Haapa­lahopuu on sienille tärkeä kasvualusta ja ravinnon lähde. Elävät haavat ovat kuitenkin yhtälailla tärkeitä: ilman lahopuun jatkumoa siitä riippuvaista lajistoa voi uhata häviäminen.

Muista ottaa sieni­havainnosta valokuva kasvupaikalla ja liittää kuva mukaan havainto­lomakkeelle. Näin asiantuntijat voivat varmistaa havainnon. Tieto varmistuksesta välittyy myös havainnoijalle.

Tutustu lajeihin ja ilmoita havaintosi!

Tutustu myös video-ohjeisiin!


VIDEO-OHJE: KÄÄVÄKÄSHAVAINTO JA NÄYTTEEN KERÄÄMINEN

VIDEO-OHJE: HELTTASIENIHAVAINTO JA NÄYTTEEN KERÄÄMINEN

Kuva: Teppo Helo