Hebeloma – sektio Denudata – alasektio Crustuliniformia

(aanenii) — eburneumgeminatum — (crustuliniforme)
helodes
salicicola

Suomesta on tunnistettu 4 lajia, Euroopasta 15 lajia. Tunturilajeja on useita. Tämän ryhmän kohdalla on selvää, että suomalainen lajimäärä on suurempi kuin nyt tiedetään. Varmistetut tiedot tunnetuistakin lajeista ovat yksittäisiä.

Jo 2000-luvun vaihteessa saatiin risteytyskokein selville, että ryhmän lajimäärä on suuri. Samalla selvisi, että on useita lajeja, joiden erottaminen pelkän ITS-alueen sekvenssin perusteella ei onnistu.

Ryhmään kuuluu kaikenkokoisia tympösiä: kookkaista ja rotevista aivan pienikokoisiin lajeihin. Yhteisiä tuntomerkkejä ovat:
Lakki on useimmiten vaalea tai melko vaalea
Helttojen pisarointi voi olla hyvin selvää.

Mikroskoopin avulla ryhmälleen tunnistaminen on mahdollista. Paras ryhmän tuntomerkki löytyy keilokystideistä: ne ovat monilla lajeilla selvästi kärjestään pullistuneita ja samalla niiden tyvi on kapea tai melko kapea. Samalla itiöt ovat useimmilla lajeilla heikosti dekstrinoideja.

(H. crustuliniforme)

Itse kalvastympöstä H. crustuliniformea ei ole toistaiseksi tunnistettu Suomesta, vaikka nimi on ollut pitkään ja yleisesti käytössä. Monografian mukaan pohjoisimmat löydöt lajista ovat Tanskasta ja Etelä-Ruotsista, joten aivan mahdotonta lajin löytyminen Suomesta ei ole. Kalvastympös-nimellä olevia herbaarionäytteita Suomesta on runsaasti, mutta on siis tarkistamatta, mihin lajeihin ne osuvat.

Hebeloma-monografiassa varsinainen kalvastympösryhmä, Hebeloma crustuliniforme coll. käsittää alasektion isokokoiset lajit, joita ovat H. aanenii, H. eburneum ja H. geminatum. Osa suomalaisista kalvastympösnäytteistä osuu tähän joukkoon, mutta valtaosa lienee pisamatympösiä H. velutipes, koska laji on lähes valkoinen ja hyvin yleinen. Mikroskoopin avulla pisamatympönen näistä muista helposti: pisamatympösen itiöt ovat melko voimakkaan dekstrinoideja ja kystidit kärkeen päin tasaisen nuijamaisesti leveneviä, selviä kärkipullistumia harvemmin on.

H. geminatum

KUVA . Hebeloma geminatum).

H. salicicola

Mika Toivonen 17.4.2020. Last update: 6.6.2020