Etsintäkuulutus – herukankääpä

Kasvaako pihallasi herukankääpä (Phellinus ribis)? Tästä vanhojen herukkapensaiden tyvellä kasvavasta käävästä on kovin vähän tietoja. Kääpä kasvaa hyvin lähellä maanpintaa, usein osittain piilossa pudonneiden lehtien alla. Ilmoita havaintosi, niin autat lajin levinneisyyden selvittämisessä.

Suurin osa herukankääpälöydöistä on punaherukoilta, mutta muiltakin herukkalajeilta sitä voi löytää, myös karviaisilta ja taikinamarjalta. Vaikuttaa siltä, ettei kääpä ole herukalle haitallinen, sillä pensaat, joista sitä on löydetty, ovat hyvätuottoisia.

Ota sienestä valokuva kasvupaikalla ja ilmoita havaintosi Sieniatlaslomakkeella. Lähetä kuva myös sähköpostitse Matti Kuljulle m.kulju@kolumbus.fi. Näyte saattaa olla tarpeen havainnon varmistamiseksi.

HERUKANKÄÄVÄN TUNTOMERKIT:

Itiöemä on monivuotinen, mutta lyhytikäinen. Se on yleensä muodostunut useasta osittain yhteenkasvaneesta kyhmyisestä lakista. Lakin yläpinnan vanhemmat osat ovat tummia, usein vihertäviä päällä kasvavien levien takia. Nuoren kasvavan itiöemän reunan väri vaihtelee kellertävästä kullan- tai kanelinruskeaan. Alapinnalla on hyvin pienet pillit, joita on 6-7/mm. Ne ovat niin pieniä, että niitä on melko vaikea erottaa paljain silmin. Väriltään ne ovat ensin kanelinruskeita, tummuvat vanhetessaan melkein mustiksi.

Ekologia: Herukankääpä kasvaa herukkapensaiden tyvellä hyvin lähellä maanpintaa ja itiöemät ovat usein osittain piilossa pudonneiden lehtien alla. Suurin osa löydöistä on punaherukoilta, mutta muiltakin herukkalajeilta sitä voi löytää, myös karviaisilta ja taikinamarjalta. Vaikuttaa siltä, ettei kääpä ole herukalle haitallinen, sillä pensaat, joista sitä on löydetty, ovat hyvätuottoisia. Se lahottaa todennäköisesti kuivia oksantappeja, joita tyvellä on.

Levinneisyys: Lajista on vain vähän löytöjä Suomesta. Yhtenä syynä voi olla kasvaminen yksityispihoilla, joihin kääpäinventoinnit harvoin ulottuvat. Suurin osa löydöistä on Etelä-Suomesta, pohjoisimmat Oulun seudulta.

Muita samannäköisiä lajeja: Muitakin Phellinus-suvun lajeja voi kasvaa herukoilla. Raidankääpä (Phellinus conchatus) on eniten herukankääpää muistuttava.

Teksti: Matti Kulju
Kuva: Hannu Lehtonen